விற்பனை முடிந்தது**SOLD**2.80 Acre Coconut farm for sale in Kurunthancode,Near Thoppur

2.80 Acre Coconut farm for sale in Kurunthancode,Near Thoppur

The purpose of this land can be use to build poultry farming,cow farming,and all purpose you need

Around this place is pin fence

This land has a one open well (free service) with good water facility

The next land’s are cultivated coconut,banana farm and all other

This land is situated 18 km from Kurunthancode Junction

62000 / – one cent

Seventy eight thousand per cent

9488759496

9489819696

விற்பனைக்கு இருக்கும் எல்லா சொத்துக்களையும்
பார்வையிட இங்கே வரவும் : கிளிக் செய்யவும் CLICK HERE