வி.ஐ.பி காலனியில் மனைகள் விற்பனை செய்ய விருப்பம் உள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நல்ல விலைக்கு விற்று தரப்படும்

வி.ஐ.பி காலனியில் மனைகள் விற்பனை செய்ய விருப்பம் உள்ளவர்கள்

தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நல்ல விலைக்கு விற்று தரப்படும்

6 Cent plot for sale in Rajalaxmi Nagar

6 Cent plot for sale in Rajalaxmi Nagar

Near Parvathipuram

North facing

11 Lakhs per cent

09488759496

9489819696

5.50 Cent plot for sale in Christopher colony

5.50 Cent plot for sale in Christopher colony

Near Parvathipuram

North facing

13 Lakhs per cent

09488759496

9489819696

House for sale in Thazhavaipuram

House for sale in Thazhavaipuram

1.50 Cent Land with 700 Sq ft house

Near Besky auditorium

4 year old house

1 BHK

South facing House

4 FEET STREET

18 Lakhs

09488759496

9489819696

By 23/12/2020.    All properties, Best Offers, House   

40 Cent plot for sale in Pazhavilai

40 Cent plot for sale in Pazhavilai

1.45 Lakhs per cent

09488759496

9489819696

10 Cent plot for sale near Pazhavilai

10 Cent plot for sale near Pazhavilai

East facing

2 Lakhs per cent

09488759496

9489819696

5 Cent plot for sale in Hentry street

5 Cent plot for sale in Hentry street

Near Nesamoni nagar

West and south facing

9.50 Lakhs per cent

09488759496

9489819696

5.50 Cent plot for sale near S.L B school

5.50 Cent plot for sale near S.L B school

West facing

22 Lakhs per cent

09488759496

9489819696

36.75 Cent plot for sale near v.i.p garden ( Gnanam colony )

36.75 Cent plot for sale near v.i.p garden ( Gnanam colony )

North facing

This is a peaceful area

3.50 Lakhs per cent

09488759496

9489819696

6.50 Cent land for sale near Eathamozhi

6.50 Cent land for sale near Eathamozhi
200 feet from Eathamozhi main road
4.40 Lakhs per cent
09488759496
9489819696
https//www.youtube.com/sivamproperties

22 Cent land for sale near Thammathukonam 

22 Cent land for sale near Thammathukonam 

0.50 km from Thammathukonam junction

North facing

3.90 Lakhs per cent

09488759496

9489819696

https://www.youtube.com/sivamproperties