வி.ஐ.பி காலனியில் மனைகள் விற்பனை செய்ய விருப்பம் உள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நல்ல விலைக்கு விற்று தரப்படும்

வி.ஐ.பி காலனியில் மனைகள் விற்பனை செய்ய விருப்பம் உள்ளவர்கள்

தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நல்ல விலைக்கு விற்று தரப்படும்

27 Cent land for sale in Pampanvilai

27 Cent land for sale in Pampanvilai
200 feet from Pampanvilai main road
5.25 Lakhs per cent
09488759496
9489819696
https://www.youtube.com/sivamproperties

Brand new house for sale in Pampanvilai

Brand new house for sale in Pampanvilai

North facing

1.90 cent plot

1200 sqft house

2 bhk

1 carparking

40 lakhs

400 feet from Pampanvilai main road

09488759496

9489819696

By 20/03/2021.    All properties, Best Offers, House   

6.50 Cent land for Sale in Eathamozhi

6.50 Cent land for Sale in Eathamozhi
0.25 Km from Eathamozhi Junction
Coconut trees
3.50 Lakhs per cent
09488759496
9489819696
https://www.youtube.com/sivamproperties

Brand new house for sale in Vairakudyiruppu

Brand new house for sale in Vairakudyiruppu

East facing

4.25 cent plot

1700 sqft house

3 bhk

 2 carparking

60 lakhs

1 km from Paruthivilai junction

09488759496

9489819696

https//www.youtube.com/sivamproperties

By 05/03/2021.    All properties, Best Offers, House   

House for sale in Kattadithadu,Nagercoil,Kanyakumari district

House for sale in Kattadithadu

South facing

7 cent plot

1800 sqft house

3 bhk

3 + carparking

Coconut trees

60 lakhs

1 km from South Soorankudy junction

09488759496

9489819696

https://www.youtube.com/sivamproperties

By 04/03/2021.    All properties, Best Offers, House   

20 Cent land for Sale in Pampanvilai

20 Cent land for Sale in Pampanvilai

Near little Champion cbse school,

Ananthanadarkudy Rd, Pampanvilai

65 * 134 size

East facing plot

4 Lakhs per cent

09488759496

9489819696

https://www.youtube.com/sivamproperties

6 Cent plot for sale in Rajalaxmi Nagar

6 Cent plot for sale in Rajalaxmi Nagar

Near Parvathipuram

North facing

11 Lakhs per cent

09488759496

9489819696

5.50 Cent plot for sale in Christopher colony

5.50 Cent plot for sale in Christopher colony

Near Parvathipuram

North facing

13 Lakhs per cent

09488759496

9489819696

House for sale in Thazhavaipuram

House for sale in Thazhavaipuram

1.50 Cent Land with 700 Sq ft house

Near Besky auditorium

4 year old house

1 BHK

South facing House

4 FEET STREET

18 Lakhs

09488759496

9489819696

By 23/12/2020.    All properties, Best Offers, House   

40 Cent plot for sale in Pazhavilai

40 Cent plot for sale in Pazhavilai

1.45 Lakhs per cent

09488759496

9489819696